ГОЛЕМИЯТ ВЗРИВ


Събитията са ехо
от случайна грешка
Само шум от
първото пространство.

ОСНОВА

научнопопулярен текст

ВДЪХНОВЕНИЕ
още blackout поезия

ГОЛЕМИЯТ ВЗРИВ


Събитията са ехо
от случайна грешка
Само шум от
първото пространство.


ОСНОВА

научнопопулярен текст

ВДЪХНОВЕНИЕ
още blackout поезия