ИМПУЛС


За нея беше безкраен въпрос.
Съвкупност от измерения.
Съвпада по смисъл.
Това е импулс
безкрайно концентриран
в края.

ОСНОВА

научен текст

ВДЪХНОВЕНИЕ
още blackout поезия

ИМПУЛС


За нея беше безкраен въпрос.
Съвкупност от измерения.
Съвпада по смисъл.
Това е импулс
безкрайно концентриран
в края.


ОСНОВА

научен текст

ВДЪХНОВЕНИЕ
още blackout поезия