СИНГУЛЯРНОСТ


Черната дупка е
външния свят
черната дупка
трябва да бъде напусната
черната дупка
напомня за щастие

ОСНОВА

научнопопулярен текст

ВДЪХНОВЕНИЕ
още blackout поезия

СИНГУЛЯРНОСТ


Черната дупка е
външния свят
черната дупка
трябва да бъде напусната
черната дупка
напомня за щастие


ОСНОВА

научнопопулярен текст

ВДЪХНОВЕНИЕ
още blackout поезия