СТРАШНИЯТ СЪД


Страшния съд
се намира
в преместването на стрелките
към полунощ на времето.

ОСНОВА

научнопопулярен текст

ВДЪХНОВЕНИЕ
още blackout поезия

СТРАШНИЯТ СЪД


Страшния съд
се намира
в преместването на стрелките
към полунощ на времето.


ОСНОВА

научнопопулярен текст

ВДЪХНОВЕНИЕ
още blackout поезия