УРАВНЕНИЕТО НА ШРЬОДИНГЕР


Еволюция на състояниа
“Уравнението на Шрьодингер”
от едно “къде се намира частицата?”
Ако частицата е “тук”
е абсолютно.
Формализмът
се удовлетворява.

ОСНОВА

научен текст

ВДЪХНОВЕНИЕ
още blackout поезия

УРАВНЕНИЕТО НА ШРЬОДИНГЕР


Еволюция на състояниа
“Уравнението на Шрьодингер”
от едно “къде се намира частицата?”
Ако частицата е “тук”
е абсолютно.
Формализмът
се удовлетворява.


ОСНОВА

научен текст

ВДЪХНОВЕНИЕ
още blackout поезия