ЗАКОНОМЕРНОСТ


смисъл,
функция,
координати
и така нататък
Една закономерност съществува
Ψ = δ(x1 – X1)δ(x2 – X2)δ(x3 – X3) = δ(x – X)
Това
безкрайно се повдига
на квадрат.

ОСНОВА

научен текст

ВДЪХНОВЕНИЕ
още blackout поезия

ЗАКОНОМЕРНОСТ


смисъл,
функция,
координати
и така нататък
Една закономерност съществува
Ψ = δ(x1 – X1)δ(x2 – X2)δ(x3 – X3) = δ(x – X)
Това
безкрайно се повдига
на квадрат.


ОСНОВА

научен текст

ВДЪХНОВЕНИЕ
още blackout поезия