Партньори

Национален фонд "Култура"

Проектът е подкрепен по програма
„Творчески инициативи“

Фондация "Арт Бюро"

Проектът участва в онлайн работилница „В обувките на артиста“